Archief

Lezing : Wat kunt u als adviseur met de nieuwe MKB-verzuim-ontzorgverzekering?

dinsdag 08 oktober 2019 om 16:30

Wat kan ik als adviseur met de nieuwe MKB-verzuim-ontzorg-verzekering ?

Bij kleine bedrijven (MKB) komt langdurig verzuim niet vaak voor. Maar valt een werknemer toch voor langere tijd uit dan heeft dit zware financiële gevolgen voor de werkgever. Hij moet werken aan de re-integratie van de zieke werknemer. Nu heeft een werkgever vaak wel een verzekering die hem financieel helpt bij de loondoorbetaling. Daarnaast kan hij blijven zitten met re-integratie handelingen die extra kosten voor maatregelen om de zieke werknemer weer arbeidsgeschikt te krijgen met zich meebrengen. Deze kosten worden nu vaak niet (volledig) vergoed.

Per 1 januari 2020 komt er een nieuw verzekeringsproduct voor het MKB.

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering.

Deze verzekering is het resultaat van eerder gemaakte afspraken tussen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

Kleine werkgevers hebben de behoefte om meer ontzorgd te worden bij de begeleiding van langdurig zieke werknemers.  Daar zijn alle partijen het over eens. Per 1 januari 2020 bieden verzekeraars een MKB verzuim-ontzorg-verzekering aan. In een kaderconvenant en een productconvenant hebben Ministerie, werkgeversorganisaties en verzekeraars afspraken gemaakt  over de minimumeisen waaraan de verzekering moet voldoen.

U krijgt antwoorden op de vragen;

  • Wat wordt u rol als inkomensadviseur
  • Hoe verhoudt dit product zich tot bestaande verzekeringen
  • Wat is de rol van de casemanager
  • Wat u nog meer wilt weten over de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

 

Financiéle Dienstverleners Gelderland  (FiDiG) organiseert een lezing over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering 

Datum; Dinsdag 8 oktober 2019

Locatie; Kumpulan Bronbeek te Arnhem

 

Programma;

16.30  Ontvangst

17.00  Buffet  (leden gratis, niet leden/ introducés  € 15,-- per persoon)

18.00  Lezing  MKB verzuim-ontzorg-verzekering             door Joop de Champ van De Amersfoortse verzekeringen.

19.00  Netwerk borrel

Locatie

Kumpulan Bronbeeklaan 147 6824 MB ARNHEM

Spreker

Joop de Champs

Kosten leden

€ 0,-

Kosten niet leden

€ 15,-

Maximum aantal inschrijvingen bereikt.

Terug