Een krachtig netwerk voor de financieel adviseur!

Agenda

Maar hieronder uw keuze!

Wij zijn bijzonder verheugd dat Monuta wederom bereid is voor ons een interessante lezing te organiseren in samenwerking met notaris/estate planner Henk van Doorn van notariaat – estate planning Dijkman & van Doorn uit Apeldoorn. Een goede jaarlijkse traditie!

De titel van de bijeenkomst voor 2017 is: “Over verpleeghuizen, knabbelhuisjes en andere sprookjes.”

Door middel van aandachtspunten en tips geeft Henk van Doorn u inzicht hoe u uw relatie kunt helpen om vermogen over te hevelen naar bijvoorbeeld kinderen en/of kleinkinderen. Hierdoor wordt het vermogen van de ouders verkleind.

Juist voor relaties die op dit moment nog niet in een verpleeghuis wonen en nog geen zorg thuis ontvangen, kan het van belang zijn om nu al over dit onderwerp na te denken. Hiermee wordt voorkomen dat zij in de toekomst een hoge eigen bijdrage betalen.

Uw relatie zal uw toegevoegde waarde hierin zeker waarderen!”

Deze bijeenkomst zal op een afwijkend tijdstip en locatie worden gehouden, namelijk op vrijdag 7 april a.s. om 9:30 uur in “Stadsvilla Sonsbeek”.
De bijeenkomst wordt rond 12:30 uur afgesloten met een lunch. U kunt zich tot 3 april a.s. aanmelden via onze website
www.fidig.nlof per email info@fidig.nl
.
Wij zien uit naar uw komst!

Locatie: Stadsvilla Sonsbeek
Tellegenlaan 3
6814 BT ARNHEM

Programma:
9:30 - 10:00 uur ontvangst
10:00 - 12:30 uur Lezing Henk van Doorn “Over verpleeghuizen, knabbelhuisjes en andere sprookjes.”
12:30 uur Lunch


Met vriendelijke groet, namens het FDG bestuur,

Maurice Smit
voorzitter

 Aanmelden

 

Geachte heer, mevrouw,

De vernieuwde Arbowet en de privacywetgeving maakt het allemaal niet makkelijker voor de werkgevers. Hoe houd je toch nog grip op verzuim? Hoe ga je om met vergrijzing? Wij hebben Yolanda Kuis uitgenodigd om ons hierover meer te vertellen.

Yolanda Kuis is gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige bij MijnKennis Preventie & Re-integratie B.V. Daarnaast is zij voorzitter van de landelijke beroepsvereniging van arbeids- en organisatiekundigen. Zij heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd in het beheersen van schadelast vanwege verzuim.

 

 

 

Als lid van The Applied Science Board of Sustainable Employability Innovations bij Knowvium draagt zij bij aan het verbinden van wetenschappelijke kennis over duurzame inzetbaarheid met de (vaak weerbarstige) praktijk.
Ze laat jullie –ter inspiratie- zien hoe klanten bij MijnKennis praktisch ondersteund worden door heel kort te schakelen in de keten van ‘preventie-re-integratie-verzekeren’.

Door over preventie en goed inzetbare medewerkers te praten met je klanten, kom je beter tot je advies over risicomanagement, wat de werkgever helpt om zijn business sterk te houden. In een vrolijke en interactieve bijeenkomst komt het allemaal aan bod. Inspirerend voor iedereen die verdieping zoekt op dit onderwerp.

Er wordt (gratis) een warm buffet geserveerd.
Introducés en niet leden zijn van harte welkom. Wij hopen dat zij vervolgens graag lid worden van onze assurantieclub.

Wij zien u allen graag de 23ste mei!

Met vriendelijke groet, namens het FDG Bestuur,


Maurice Smit

Datum: dinsdag 23 mei 2017
Locatie: Kumpulan Bronbeek
Velperweg 147
6824 MB ARNHEM

Programma:

17:00 – 18:15 uur Ontvangst en warm Buffet
18:15 – 19:30 uur Lezing Yolanda Kuis, gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige bij MijnKennis Preventie & Re-integratie B.V.

 

 

 Aanmelden

 

 Aanmelden

 

Geachte heer, mevrouw,

 

30 april 2017 was het zover. Onze vereniging bestaat 70 jaar! En wij vinden dat dat op een gepaste wijze gevierd moet worden.

Wij willen u als lid dan ook graag uitnodigen om dit heugelijke feit met ons te vieren en wel op dinsdag 20 juni 2017. Wij hebben een geweldige programma samengesteld voor onze leden op een prachtige locatie met een zeer inspirerende spreker en lekker eten. Zet u deze datum alvast in uw agenda?

 

70 jaar, daarin is een hoop gebeurd en veranderd. Wij vinden het belangrijk om even kort stil te staan bij het verleden maar kijken vooral graag naar de toekomst. De toekomst van de branche, van ons adviesvak maar ook breder. Hoe kijken onze kinderen naar de wereld? Rijden we binnenkort echt niet meer zelf en ga zo maar door.

Kortom, zeer de moeite waard om aanwezig te zijn, reserveer de datum daarom vast in uw agenda. Het programma en de details volgen binnenkort.

Wij zien u allen graag de 20ste juni.

Feestelijke groet, namens het bestuur van FDG

Maurice Smit

 

 

 

 Aanmelden

 

Geachte heer, mevrouw,

LinkedIn: veel méér dan een digitale Rolodex

Ken je dat: je voegt wel trouw nieuwe connecties toe aan je LinkedIn-account, maar verder kijk je er eigenlijk nauwelijks naar om. Terwijl LinkedIn heel goede commerciële kansen biedt.
Social media-goeroe Corinne Keijzer deelt op 26 oktober haar slimme tips en tricks met ons. Geloof me: daar moet je bij zijn.

LinkedIn kent geen geheimen meer voor Corinne Keijzer. Maar liefst vier boeken schreef ze over dit sociale medium. En haar nieuwste kun jij winnen!

Vindbaar en zichtbaar
Op 26 oktober komt ze ons enthousiast maken over alle mogelijkheden. Je gaat gegarandeerd met een aantal bruikbare tips naar huis.

Aan de orde komen zoal:

  • Waarom mag jij niet op LinkedIn ontbreken
  • Hoe maak je je zelf vindbaar en zichtbaar op LinkedIn
  • Hoe zet je LinkedIn in bij het netwerken
  • Do’s en Don’ts

Corinne besluit de avond met een ludieke quiz waarmee je haar nieuwste boek ‘Meer succes met LinkedIn!’ kunt winnen.

Smaak te pakken?
Als Corinne je heeft overtuigd van het zakelijke nut van LinkedIn, kun je daarmee praktisch aan de slag tijdens een van haar workshops.

Maar daarover later meer. Wil jij eindelijk méér halen uit LinkedIn, schrijf je dan snel in voor de inspiratiesessie op 26 oktober. Je aanmelding ontvangen we graag voor 19 oktober a.s..

Wil je een collega meenemen en kennis laten maken met onze Vereniging? Neem hem of haar dan mee! Introducés zijn welkom. De lezing is kosteloos maar voor het buffet vragen wij wel een bijdrage van EUR 15,--.

We zien je graag in Kumpulan.

Maurice Smit,
voorzitter

Datum: donderdag 26 oktober 2017
Locatie: Kumpulan, Velperweg 147, Arnhem

Programma:
16:30 – 18:30 uur Ontvangst en warm buffet
18:30 – 19:30 uur Inspiratiesessie LinkedIn door Corinne Keijzer

Aanmelden voor deze inspiratiesessie kan hier: of via email: info@fidig.nl

Geachte heer, mevrouw,

Veel van onze leden houden zich dagelijks bezig met het afwikkelen van schades voor hun relaties. Dit kunnen de meest uiteenlopende inboedel- en opstalschades zijn. Het herstellen van de schade in plaats van vervangen van het beschadigde goed is daarbij vaak een goede en efficiënte oplossing…Mits goed uitgevoerd natuurlijk.

Wij hebbende firma Nomot uitgenodigd voor een workshop om ons meer te vertellen over de mogelijkheden van herstel. Tijdens deze workshop wordt duidelijk gemaakt bij welke schades en wanneer Nomot ingeschakeld kan worden. Ter plaatse worden de verschillende technieken ook gedemonstreerd. We hebben ook tijd
ingeruimd om actuele praktijkcases te behandelen. 

Kortom, zeer de moeite waard voor iedereen die zich bezig houdt met het afwikkelen van schades maar zeer zeker ook voor diegene die goed geïnformeerd wil zijn en blijven over de hedendaagse oplossingen voor schadeherstel van inboedel- en opstalschades.

Wil je een collega meenemen en kennis laten maken met onze Vereniging? Neem hem of haar dan mee! Introducés zijn welkom. De lezing is kosteloos maar voor het buffet vragen wij wel een bijdrage
van EUR 15,--. Voor leden is zowel de lezing als het buffet zoals gebruikelijk kosteloos.

Wij zien u allen graag de 28ste november voor alweer de laatste lezing van het jaar!

Met vriendelijke groet, namens het FDG Bestuur,

Maurice Smit 
Voorzitter

Datum: dinsdag 28 november 2017

Locatie: Kumpulan Bronbeek

Velperweg 147
6824 MB ARNHEM

Programma:
17:00 – 18:15 uur Ontvangst en warm Buffet
18:15 – 20.00 uur workshop Nomot

Aanmelding vooraf, 
uiterlijk 22 november 2017 (klik hier…)Of mail naar info@fidig.nl .

Uitnodiging FDG

Workshop Algemene Verordening Gegevensbescherming en Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering FDG

Donderdag 8 Februari 2018
Van der Valk Hotel Nijmegen – Lent 
Hertog Eduardplein 4 6663 AN Nijmegen-Lent

Programma;
17.00-17.30 Inloop
17.30-18.00 Algemene Ledenvergadering.
18.00-19.30 Workshop AVG
19.30 Borrel in foyer 

ALV 
agendapunten;
Opening
Mededelingen
Notulen
Financieel jaarverslag
Nieuwe bestuursleden
WVTTK
Sluiten.

Workshop AVG 
Hoe goed is de omgang met persoonsgegevens binnen uw bedrijf en bij uw relaties vastgelegd?

Wij gaan u informeren

De nieuwe Privacywet treedt per 25 mei 2018 in werking. Dan is het van belang dat u dit structureel hebt geregeld. De wet heeft namelijk flinke impact op uw bedrijfsvoering. U dient er voor te zorgen dat u zorgvuldig omgaat met de privacy van uw stakeholders

Waarom is het belangrijk voor u ? 

De AVG geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor u.
Ook u zult moeten voldoen aan de strengere regels. De Autoriteit Persoonsgegevens handhaaft de wet en kan zware boetes opleggen tot 4% van de omzet. Alle reden om uzelf goed op de hoogte te stellen en maatregelen te nemen. 

Wij gaan u helpen

Met deze workshop informeren wij u niet alleen maar dragen ook de hulp en hulpmiddelen aan indien u dat wenst. Want de AVG brengt eenmalige en structurele verplichtingen met zich mee. Bovendien verplicht de wet in veel gevallen de aanstelling van een (deeltijd) functionaris voor
gegevensbescherming.

Wie gaat u informeren en helpen ? 

Wij hebben hiervoor de DAS bereid gevonden. DAS kan u helpen waar dat nodig is.
Met het nieuwe DAS Privacy Protect(DPP). Met DPP borgen zij dat ook u kunt beschikken
over een functionaris gegevensbescherming. De DAS Privacy Protect, is een nieuwe dienst die slimme tooling combineert met persoonlijke ondersteuning. Samen met DAS bent u in staat tijdig
en adequaat te reageren op alle eisen die de nieuwe wet stelt.

Wij verheugen ons op uw komst. 

Uitnodiging

leden en aspirant-leden van de vereniging FDG

Arnhem, 6 maart 2018

Geachte heer, mevrouw,

Recent heeft de minister van Financiën de evaluatie van het provisieverbod vrijgegeven. Maar er speelt ook een discussie over actieve transparantie van schadeprovisies, de IDD wordt dit jaar geïmplementeerd, de consolidatie in de sector zet door en Fintech geeft de innovatie een extra impuls. Over deze thema’s en de impact daarvan op uw werk heeft Fred de Jong een speciaal ProfCollege samengesteld.

Wij hebben hem uitgenodigd voor een aangepast ProfCollege over bovengenoemde onderwerpen. Uiteraard is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen aan Fred zodat het ook een interactieve lezing wordt.


Kortom, zeer de moeite waard voor iedereen die actief is in de financiële dienstverlening en misschien wel voor de adviseur in het bijzonder.

Wil je een collega meenemen en kennis laten maken met onze Vereniging? Neem hem of haar dan mee! Introducés zijn welkom. De lezing is kosteloos maar voor het buffet vragen wij wel een bijdrage van EUR 15,--. De bijdrage kunt u contant ter plaatse voldoen. Voor leden is zowel de lezing als het buffet zoals gebruikelijk kosteloos.

Wij zien u allen graag de 6 maart a.s. voor alweer de tweede lezing van het jaar!

Met vriendelijke groet, namens het FDG Bestuur,

Maurice Smit 
Voorzitter

Datum: dinsdag 6 maart 2018

Locatie: Kumpulan Bronbeek
Velperweg 147
6824 MB ARNHEM

Programma: 16.45 – 17.15 uur inloop / ontvangst
17:15 – 18:30 uur ontvangst en warm Buffet
18:30 – 20.00 uur Profcollege Fred de Jong

Aanmelding vooraf, uiterlijk 2 maart 2018 (klik hier…)Of mail naar info@fidig.nl

Uitnodiging leden en aspirant-leden van de vereniging FDG

Arnhem, 7 juni 2018


Geachte heer, mevrouw,

Het verzekeren van voertuigen en dan auto’s in het bijzonder is iets waar veel adviseurs zich dagelijks mee bezig houden. Maar wat gebeurt er nu als er onverhoopt schade ontstaat aan het voertuig? 

Schadeherstel 2.0
Technologische ontwikkelingen in de autobranche gaan razendsnel. Dit verandert
de schadeherstelmarkt. Wij hebben Schadegarantherstelbedrijf ABS Boekhorst gevraagd om te laten zien hoe zij hiermee omgaan.

Tijdens een real life demo krijgt u een kijkje in de keuken van schadeherstel 2.0.
Zo bent u op weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken en de
(on)mogelijkheden voor herstel. 

Na de masterclass is er uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Kortom, zeer de moeite waard voor iedereen die zich bezig houdt met het afwikkelen van autoschades maar zeer zeker ook voor diegene die goed geïnformeerd wil zijn en blijven over de hedendaagse oplossingen voor schadeherstel.

Wil je een collega meenemen en kennis laten maken met onze Vereniging? Neem hem of haar dan mee! Introducés zijn welkom. De lezing is kosteloos maar voor het buffet vragen wij wel een bijdrage van EUR 15,--. De bijdrage kan ter plekke contant worden voldaan. Als de introducé meteen lid wordt, dan hoeft er geen bijdrage betaald te worden. Voor leden is zowel de lezing als het buffet, zoals gebruikelijk, kosteloos.

Wij zien u allen graag de 7de juni.

Met vriendelijke groet, namens het FDG Bestuur,

Maurice Smit 
Voorzitter

Datum: donderdag 7 juni 2018

Locatie: ABS Boekhorst
Ringoven 26
6826 TR ARNHEM

Programma:
15.30 uur Ontvangst met koffie/thee
16.00 uur Welkomstwoord FDG
16.05 uur Welkomstwoord Boekhorst
16.15 uur Presentatie Frits Hillebrandt, Relatiemanager Schadegarant
17.15 uur Real life demo schadeherstel 2.0 + “Raad de Schade”
18.00 uur Buffet en drankjes
19.00 uur Einde

Aanmelding vooraf, uiterlijk 3 juni (klik hier....). Of mail naar info@fidig.nl

Maak kennis met het Bestuur van de FDG

De vereniging streeft naar een bestuurssamenstelling dat een afspiegeling is van het ledenbestand. Dit betekent dat het bestuur bestaat uit leden die werkzaam zijn bij verzekeraars, het intermediair, bij bancaire instellingen of aan de bedrijfstak gelieerde instanties.

Maurice Smit

Voorzitter

Maarten Prins

Penningmeester

.

Ginie Knipping

Secretaris

   

Martijn Gums

Bestuurslid

M: 06 23 71 89 76
E: mgums@monuta.nl

Rene Verborg

Algemeen Bestuurslid

Joris Vos

Algemeen Bestuurslid

Federatie

De FDG kent als overkoepelend orgaan de Federatie van Assurantieclubs. Onze verenigingen organiseren het hele jaar door activiteiten. Variërend van netwerkborrels tot PE-opleidingen en van lezingen tot feestavonden. Vaak op een unieke locatie, in combinatie met lunch, borrel of diner.

Er is voor elk wat wils. Bij ons is iedereen welkom. Of u nu hypotheekadviseur bent of schadebehandelaar, pensioenadviseur of AOV-expert. Er zit altijd wel een onderwerp tussen waar u  wat aan heeft. Zo blijft u goed op de hoogte. En kunt ervaringen delen met bekenden uit uw sector.

Onze verenigingen werken op non-profit basis en worden bestuurd door enthousiaste vrijwilligers. Mensen met hart voor hun vak en vereniging.

Wilt u lid worden of weten welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden? Of wilt u zelf actief worden binnen de commissies van één van onze verenigingen? Kijk dan hier om te zien welke vereniging er bij u in de buurt zit. 

 

contact

Wilt u méér informatie over de FDG?

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Over ons

De Vereniging voor Financiële Dienstverleners Gelderland (voorheen Gelderse Assurantie Club, GAC), is een vereniging voor tussenpersonen, verzekeringsadviseurs, hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs en allen die actief zijn in de financiële dienstverlening.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kennis van de financiële dienstverlening in de ruimste zin alsmede de bevordering van de permanente educatie en vakopleiding ten behoeve van de financiële dienstverlening.

Daartoe worden regelmatig lezingen georganiseerd over actuele onderwerpen (agenda). Interesse in het gratis bijwonen van een lezing? Meldt u vrijblijvend aan.

Financiële Dienstverleners Gelderland: voor kennis, opleiding en netwerken. 

  • Wie lid is van de Vereniging voor FDG wordt automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe workshops, opleidingen en activiteiten van FDG
  • Leden van FDG kunnen gratis deelnemen aan lezingen, excursies en andere activiteiten.
  • Leden kunnen met aantrekkelijke korting gebruik maken van het opleidingsaanbod van Lindenhaeghe. Dit betekent in de praktijk dat u met één gevolgde cursus of workshop uw lidmaatschapsgeld heeft terugverdiend.
  • Abonnement op het vakblad "de Beursbengel" en AM Magazine.
  • Netwerkcontacten; wij zien met enige regelmaat nieuwe leden en nieuwe gezichten op onze bijeenkomsten. Er ontstaan hierdoor ook nieuwe contacten, niet in de laatste plaats met inleiders of sprekers. Leden kunnen gedurende diverse activiteiten ervaringen uitwisselen met collega's uit het vakgebied.

De kosten voor het lidmaatschap van de FDG bedragen € 85,00  per jaar. Aanvrager gaat tot wederopzegging akkoord met automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. 

Nieuwsberichten