Agenda

Webinar : Algemene Leden Vergadering

woensdag 25 november 2020 om 20:00 uur

 

 

Beste leden,

Allereerst hopen we dat alles goed gaat en jullie je staande houden in deze gekke Corona-tijden.

Eerder dit jaar hebben wij besloten om de ALV te verplaatsen naar later in het jaar in de hoop dat we dan weer fysiek bij elkaar konden komen. Helaas leert de tijd ons dat dit niet het geval is.

Daarom wordt de ALV dit jaar digitaal georganiseerd. Bijgaand sturen wij jullie de agenda en aanvullende informatie.

WANNEER?

De ALV vindt plaats op 25 november van 20:00 - 20:30 uur.

AGENDA

20:00 Opening

20:05 Corona stand van zaken: hoe gaat de vereniging hiermee om?

20:10 Ter goedkeuring: Aanpassing van de statuten i.v.m. het wijzigen c.q. beperken van onze bevoegdheden.

20:20 Financieel 2019 - De  kascommissie heeft een controle gedaan en goedkeuring gegeven.

20:30 Afronding

 

INFORMATIE

De vergadering vindt plaats in Teams. Jullie kunnen je per mail (info@fidig.nl) of via de website aanmelden voor de ALV. Na aanmelding krijgen jullie de Teams-uitnodiging voor de ALV toegestuurd. 

 

Met betrekking tot het derde punt op de agenda, aanpassing van de statuten, hebben wij in de nieuwsbrief een link toegevoegd om de aangepaste statuten in te kunnen zien.

 

Graag 'zien' wij jullie tijdens de ALV op 25 november as.

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur

 
 
Locatie online

Kosten leden € 0,-
Kosten niet leden € 0,-

3 inschrijvingen

Maximum aantal inschrijvingen 150

Log in om aan te meldenLOG IN Wachtwoord vergeten?

Inschrijven zonder lidmaatschap

Terug